Nu ştim dacă cel mai recent răspuns la această solicitare conţine informaţii utile sau nu – dacă eşti Belega Dumitru Alin, te rugăm să te autentifici și să le permiți accesul tuturor utilizatorilor.

Raportul de activitate al primarului Fagadau, Decebal pe anul 2016

Belega Dumitru Alin a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Constanta

Aceasta solicitare are o stare necunoscută. Așteptăm ca Belega Dumitru Alin să citească răspunsul recent și să-i actualizeze starea.

De la: Belega Dumitru Alin

Către Primăria Constanta,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

Raportul de activitate al primarului pe anul 2016

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,

Belega Dumitru Alin

Link către aceasta

De la: primaria cta
Primaria Constanta

Urmare a cererii dumneavoastră, prin care solicitaţi informaţii în
conformitate cu  prevederile Legii nr.544/2001- privind liberul acces la
informaţiile de interes public,  vă aducem la cunoştinţă faptul că, în
conformitate cu Procedura specifică privind accesul liber la informațiile
de interes public, aprobată prin Dispoziția Primarului nr.2226/27.09.2012
– privind unele măsuri referitoare la procedurile sistemului de control
intern managerial al PMC, Centrul de Informare Cetățeni identifică
compartimentele/direcțiile care pot furniza informațiile solicitate și
direcționează cererea către acestea, cu adresă de înaintare,
responsabilitatea întocmirii răspunsului și a respectării termenului de
răspuns revinind exclusiv direcțiilor/serviciilor cărora le sunt adresate
cererile.

În consecință, vă comunicăm faptul că cererea dumneavoastră a fost
înregistrată la Primăria Municipiului Constanța cu
nr.L544-252/28.08.2017-cheie control 7897 si direcționată către Directia
relatii internationale si organizare evenimente.

Menționăm faptul că termenul de 10 zile nu a fost suficient pentru
identificarea informației solicitate, urmând să vă parvină un răspuns în
termen de 30 zile, conform legii.

Vă mulţumim.

 

 

 

 

 

Link către aceasta

De la: primaria cta
Primaria Constanta


Attachment raport de activitate 2016.pdf
185K Download View as HTML


Prin prezenta, vă înaintăm in atasament răspunsul pe care Directia relatii
internationale si organizare evenimente l-a înaintat către Centrul de
Informare Cetățeni, prin care ne instiinteaza asupra faptului ca:

" referitor la solicitarea nr.L544-252/29.08.2017, transmisa de dl.Belega
Dumitru Alin, va transmitem raportul de activitate al domnului primar al
municipiului Constanta, Decebal Făgădău, pentru 2016 ".

Vă mulțumim.

 

CIC-PMC

        

 

Link către aceasta

Nu ştim dacă cel mai recent răspuns la această solicitare conţine informaţii utile sau nu – dacă eşti Belega Dumitru Alin, te rugăm să te autentifici și să le permiți accesul tuturor utilizatorilor.

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Constanta :