Statutul juridic al Consiliului National al Elevilor

Alexandru Bajdechi a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul Educatiei Nationale

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Ministerul Educatiei Nationale ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Alexandru Bajdechi

Către Ministerul Educatiei Nationale,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

Care este statutul juridic al Consiliului Național al Elevilor ?

Poate încheia Consiliul Național al Elevilor acte juridice, de exemplu parteneriate ?

Poate adopta CNE decizii cu caracter obligatoriu ? În caz că aceste decizii nu sunt respectate, se poate apela la forța de constrângere a statului , lucru specific normei juridice ?

Este Consiliul Național al Elevilor o structură coordonată de Ministerul Educației Naționale ?

Dacă nu, de ce în anexa 3/25 a legii bugetului pe 2015 se precizează că "Pentru exercitarea atributiilor sale, structurii organizatorice a Ministerul Educatiei Nationale i se adauga organisme de nivel national in domeniul educatiei, formarii profesionale, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii: 12 consilii consultative si partenere, comisii si colegii. Activitatea consiliilor nationale, cu exceptia Consiliului National al Rectorilor, este coordonata de catre ministrul educatiei nationale. " (http://www.cdep.ro/proiecte/2014/500/70/... , Page 6) ?

Aștept răspunsul în termenul legal de 10 zile pe adresa de e-mail furnizată mai jos.

Vă mulţumesc,

Alexandru Bajdechi
[email address]

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul Educatiei Nationale :