Strategia digitală a României şi Planul de investiţii

Codru Vrabie a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul pentru Societatea Informationala

Solicitarea a fost parţial reuşită.

De la: Codru Vrabie

Către Ministerul pentru Societatea Informationala,
prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin informaţii referitoare la Strategia digitală a României şi Planul de investiţii aferent, aşa cum au fost acestea adoptate.

Precizez că nu am găsit aceste informaţii pe site-ul ministerului, deşi în presa de azi se arată că „Ministerul a publicat planul de investiţii şi strategia sa acum câteva zile.” (sursa: adev.ro/mvf9ol)

Vă mulţumesc,
Codru Vrabie

Link către aceasta

De la: Codru Vrabie

Către Ministerul pentru Societatea Informationala,
prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,

În 29 octombrie, pe baza informaţiilor din presă, v-am solicitat câte o copie a Strategiei digitale şi Planului de investiţii. Termenul de răspuns, 10 zile conform art. 7, alin. 1 din Legea 544/2001, a expirat deja.

http://nuvasuparati.info/request/strateg...
http://nuvasuparati.info/help/legea544#a...

Vă rog să verificaţi unde s-a rătăcit răspunsul la solicitarea mea şi să mi-l retransmiteţi, dimpreună cu menţionarea corecţiilor interne, de sistem, care vor preveni rătăciri similare, în viitor.

Vă mulţumesc,
Codru Vrabie

Link către aceasta

De la: Relatii cu Publicul
Ministerul pentru Societatea Informationala


Attachment RASPUNS.pdf
64K Download View as HTML

Attachment Strategia Nationala Agenda Digitala pentru Romania.doc
1.8M Download View as HTML


Stimate Domnule Codru Vrabie,

În legătură cu solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. Cab.S.G. 2998/29.10.2014, vă comunicăm materialele anexate.

Cu stimă,
Ministerul pentru Societatea Informațională

________________________________________________________________________

arată secţiunile citate

Link către aceasta

Codru Vrabie a lăsat o adnotare () %>

Mulţumesc, deşi îmi luasem gândul... 4 luni pentru un răspuns atât de simplu?!? 4 luni!!! Offf...

Link to this

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul pentru Societatea Informationala :